TÍNH NĂNG

Phan mem quan ly video tap trung

Tập hợp và quản lý dữ liệu video từ nhiều nguồn trong một giao diện duy nhất.

Xem và theo dõi video trực tiếp từ các camera an ninh.

Lưu trữ video an toàn và dễ dàng truy cập.

Quản lý quyền truy cập và sử dụng dữ liệu video.

LỢI ÍCH

GÓI DỊCH VỤ