ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thỏa thuận sử dụng sản phẩm và dịch vụ này bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc sử dụng các sản phầm, dịch vụ được cung cấp bởi Công Ty TNHH Vigilance Cloud Video Việt Nam (VCV) và Khách Hàng.

Để sử dụng bất kỳ Sản phẩm / Dịch vụ nào được cung cấp bởi VCV Việt Nam, Khách Hàng cần đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này; trường hợp Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này thì Khách Hàng cần ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng các Sản phẩm / Dịch vụ của VCV Việt Nam xóa, gỡ bỏ toàn bộ các chương trình, dữ liệu của Khách Hàng trên hệ thống của chúng tôi. Ngoài ra, khi sử dụng các Sản phẩm / Dịch vụ cụ thể của chúng tôi, Khách hàng cần phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

Trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện tại Thỏa Thuận này với các Hợp đồng dịch vụ hay bất kỳ văn bản nào được ký tên, đóng dấu giữa đại diện có thẩm quyền của VCV và Khách Hàng hoặc tổ chức do Khách Hàng đại diện thì các quy định tại Hợp đồng dịch vụ đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

VCV Việt Nam bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung bất kỳ và toàn bộ nội dung của Thỏa Thuận này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước hay cần có được sự đồng ý trước của Khách Hàng.

ĐIỀU 1. TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG NHẬP

1.1. Để sử dụng dịch vụ của VCV, Khách Hàng cần có tài khoản đăng nhập hợp lệ, được khởi tạo theo đúng quy định của VCV.

1.2. Khách Hàng sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động, hành vi được thực hiện thông qua tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ. Trường hợp có bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào phát sinh do Khách Hàng bị lộ thông tin tài khoản và hoặc mật khẩu, VCV sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho Khách Hàng.

1.3. Khách Hàng hiểu rõ và đồng ý rằng, để tránh trường hợp bị mất, bị can thiệp vào tài khoản ngoài ý muốn (như bị hack), Khách Hàng sẽ không tiết lộ thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống của VCV của khách hàng cho bất kỳ bên / người nào; đồng thời, áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm bảo mật tài khoản của Khách Hàng. Trong bất kỳ trường hợp nào, Khách Hàng nhận thấy hay nghi ngờ tài khoản của mình bị đăng nhập trái với ý muốn của Khách Hàng hoặc nghi ngờ mật khẩu bị lộ, Khách Hàng có thể (i) ngay lập tức thay đổi mật khẩu và hoặc (ii) thông báo cho VCV và thực hiện các thủ tục cần thiết tạm khóa tài khoản nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho Khách Hàng theo đúng quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại khách hàng của VCV.

ĐIỀU 2. THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

2.1. Theo quy định của pháp luật Việt Nam và để hỗ trợ tốt nhất cho Khách Hàng về các vấn đề liên quan đến tài khoản, dịch vụ, khi tạo tài khoản, Khách Hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau cho VCV:

  • Khách Hàng cá nhân: (i) Họ và Tên; (ii) Quốc tịch; (iii) Ngày tháng năm sinh; (iv) Số Căn cước công dân / Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; (v) Địa chỉ đăng ký thường trú; (vi) Địa chỉ liên hệ; (vii) Địa chỉ thư điện tử (email); (viii) Số điện thoại.
  • Khách Hàng là đại diện của Pháp nhân, tổ chức, doanh nghiệp: (i) Tên của Pháp nhân, tổ chức, doanh nghiệp; (ii) Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; (iii) Địa chỉ trụ sở đăng ký; (iv) Địa chỉ liên hệ; (v) Người đại diện theo pháp luật và thông tin của người đại diện theo pháp luật như Khách Hàng cá nhân tại mục (a); (vi) Chức vụ; (vii) Địa chỉ thư điện tử (email) quản trị; (viii) Tên của người quản trị tài khoản; (ix) Số điện thoại của người quản trị tài khoản.

2.2. Nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Khách Hàng, Khách Hàng cần cung cấp thông tin định danh chính xác cho VCV; trường hợp thông tin mà Khách Hàng cung cấp không đầy đủ và hoặc không chính xác thì VCV có quyền từ chối tiếp nhận, giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của Khách Hàng và hoặc từ chối cung ứng dịch vụ cho Khách Hàng, kể cả trường hợp Khách Hàng đã thanh toán trước cho VCV; trong trường hợp này, phí dịch vụ đã thanh toán trước sẽ không được hoàn lại.

2.3. VCV cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của Khách Hàng với bất kỳ bên nào; ngoại trừ các trường hợp buộc phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu từ Tòa án và hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2.4. VCV sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, an ninh, bảo mật cần thiết theo quy định của pháp luật và theo các tuyên bố, cam kết chất lượng của VCV để bảo mật thông tin cá nhân của Khách Hàng. Mặc dù vậy, các rủi ro liên quan đến việc cung cấp, bảo mật dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet hay qua các phương tiện kỹ thuật sẽ luôn tiềm ẩn và không có hệ thống kỹ thuật hay biện pháp an ninh, bảo mật nào là an toàn tuyệt đối hay có thể chống lại được tất cả các “hacker”, “tamper” (những người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin); do đó, trong trường hợp thông tin cá nhân của Khách Hàng bị lộ do bị hack hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của VCV thì Khách Hàng theo đây đồng ý miễn cho VCV toàn bộ trách nhiệm có liên quan.

2.5. VCV sẽ sử dụng các thông tin của Khách Hàng mà VCV thu thập được để gửi đến Khách Hàng (i) các thông tin về các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi đặc biệt, các sự kiện quan trọng của VCV (email marketing, email quảng cáo); (ii) các thông báo bảo trì, nâng cấp máy chủ, hệ thống của VCV để nâng cao chất lượng dịch vụ, thay đổi vận hành dịch vụ; hỗ trợ khách hàng; (iii) thông báo về phí dịch vụ, dung lượng dịch vụ còn lại (hoặc sắp hết); (iv) các thông tin trao đổi, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của VCV. Khách Hàng theo đây đồng ý không hủy ngang và VCV có quyền sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, hình ảnh doanh nghiệp của Khách Hàng để giới thiệu như là các đối tác của VCV và quảng bá các dịch vụ của VCV.

2.6. Toàn bộ thông tin của Khách Hàng sẽ được lưu trữ thành cơ sở dữ liệu của VCV, được lưu trữ tại VCV kể từ thời điểm Khách Hàng cung cấp cho đến tối thiểu là hai năm sau khi Khách Hàng ngưng sử dụng toàn bộ dịch vụ của VCV và hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của Khách Hàng đối với VCV.

ĐIỀU 3. DỊCH VỤ CỦA VCV

3.1. Khi Khách Hàng đã đồng ý và tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và Thỏa Thuận này, VCV cấp cho Khách Hàng quyền không độc quyền, không thể chuyển giao, chuyển nhượng để sử dụng các dịch vụ, hệ thống, cơ sở hạ tầng của VCV trong thời hạn của Thỏa Thuận này.

3.2. Các dịch vụ mà VCV có thể cung cấp cho Khách Hàng bao gồm toàn bộ các dịch vụ được VCV công bố công khai tại website https://vngcloud.vn và được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm.

3.3. Để sử dụng các Dịch Vụ của VCV, Khách Hàng cần phải tạo tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ theo các hướng dẫn của VCV và thực hiện thanh toán đầy đủ cho VCV.

ĐIỀU 4. VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ DỊCH VỤ CỦA VCV

4.1. VCV chịu trách nhiệm vận hành và thực hiện các công việc cần thiết để cung ứng, duy trì Dịch Vụ, bao gồm cả việc bảo trì thường xuyên hệ thống máy chủ vật lý, các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của trung tâm dữ liệu.

4.2. Để tránh hiểu nhầm, việc bảo trì, sửa chữa (nếu có) sẽ không bao gồm việc sửa chữa các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba, không bao gồm khắc phục các sự cố do lỗi của các chương trình do Khách Hàng cài đặt trên máy chủ ảo, dịch vụ hệ điều hành, dịch vụ mạng và các trường hợp bất khả kháng.

4.3. Trường hợp việc bảo trì yêu cầu phải tạm ngừng cung ứng Dịch Vụ (ví dụ: phải khởi động lại các máy chủ vật lý), VCV có trách nhiệm báo trước cho Khách Hàng biết trong một thời gian hợp lý và đảm bảo thời gian gián đoạn của Dịch Vụ theo đúng Cam Kết Dịch Vụ.

ĐIỀU 5. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

5.1. Khách Hàng có trách nhiệm tự quản trị và bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập của Khách Hàng để sử dụng Dịch Vụ và chịu trách nhiệm về mọi hành vi được thực hiện bởi tài khoản này.

5.2. Khách Hàng cam đoan và đảm bảo rằng, Khách Hàng sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các hoạt động kinh doanh và hoặc các hoạt động hợp pháp khác của chính Khách Hàng; để thực hiện, triển khai các hoạt động này, Khách Hàng đã có đầy đủ Giấy phép cũng như sự phê chuẩn cần thiết từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

5.3. Khách Hàng cam kết và đảm bảo rằng, Khách Hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ để thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào. Trường hợp Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ để thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào thì VCV có quyền ngay lập tức ngừng cung ứng dịch vụ cho Khách Hàng, khóa tài khoản, đóng băng toàn bộ dữ liệu, thông tin của Khách Hàng đang chứa đựng tại VCV và chuyển cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật; toàn bộ phí dịch vụ mà Khách Hàng đã thanh toán trước cho VCV sẽ không được hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào.

5.4. Ngoại trừ các phần mềm, ứng dụng do VCV cung cấp cho Khách Hàng kèm theo Dịch Vụ của VCV, Khách Hàng theo đây cam kết và đảm bảo rằng, mọi phần mềm, ứng dụng mà Khách Hàng cài đặt, sử dụng trên cơ sở hạ tầng, dịch vụ của VCV đều có đầy đủ bản quyền từ Nhà phát triển hoặc Nhà phân phối phần mềm, ứng dụng đó. Trường hợp các phần mềm, ứng dụng mà Khách Hàng sử dụng trên hệ thống, cơ sở hạ tầng của VCV hoặc các phần mềm, ứng dụng được kết nối đến cơ sở hạ tầng, dịch vụ của VCV không có đầy đủ bản quyền, tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn cho hệ thống và hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu bản quyền, VCV sẽ có quyền tạm ngưng cung ứng dịch vụ cho Khách Hàng mà không phải chịu phạt hay bồi thường bất kỳ khoản tiền nào cho Khách Hàng.

5.5. Trường hợp xảy ra các Sự Kiện Bất Khả Kháng và hoặc các sự cố ngoài ý muốn, Khách Hàng có trách nhiệm hợp tác, phối hợp với VCV để xử lý, khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và hoặc giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra đối với Khách Hàng. Trường hợp Khách Hàng không hợp tác, phối hợp đầy đủ với VCV để xử lý, khắc phục sự cố và hoặc các Sự Kiện Bất Khả Kháng thì VCV sẽ được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm, kể cả trách nhiệm pháp lý và hoặc trách nhiệm bồi thường, phạt vi phạm đối với bất kỳ thiệt hại hay sự gián đoạn dịch vụ nào của Khách Hàng.

ĐIỀU 6. XỬ LÝ DỮ LIỆU KHI CHẤM DỨT DỊCH VỤ

6.1. Khách Hàng có nghĩa vụ sao lưu, gỡ bỏ, xóa toàn bộ dữ liệu của Khách Hàng ra khỏi hệ thống, Dịch Vụ của VCV khi chấm dứt sử dụng Dịch Vụ của VCV vì bất kỳ nguyên nhân nào.

6.2. Khách Hàng hiểu rõ và đồng ý rằng, VCV có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa toàn bộ dữ liệu của Khách Hàng trên hệ thống, Dịch Vụ của VCV sau khi chấm dứt Dịch Vụ với Khách Hàng.

6.3. VCV sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống, thiết bị lưu trữ của VCV sau khi chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Khách hàng theo (i) quy định của pháp luật liên quan và (ii) thỏa thuận của các bên trong hợp đồng.

KẾT NỐI ĐA NỀN TẢNG CÙNG VCV VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN