CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH

1.1. Chào mừng Bạn đến với các Sản phẩm & Dịch vụ được vận hành bởi Công Ty TNHH Vigilance Cloud Video Việt Nam (VCV Việt nam). VCV Việt Nam nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân theo các quy định của pháp luật và cam kết tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng đối với các Sản phẩm & Dịch vụ của VCV Việt Nam và Website. VCV Việt Nam hiểu rõ tầm quan trọng của Dữ Liệu Cá Nhân mà Bạn đã tin tưởng giao cho VCV Việt Nam và tin rằng VCV Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn một cách hợp pháp. Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này được thiết kế để giúp Bạn hiểu được mục đích, cách thức VCV Việt Nam xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn, cũng như để giúp Bạn đưa ra quyết định trước khi cho phép cho Chúng tôi xử lý bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của Bạn.

1.2. Bằng việc đăng ký một tài khoản hoặc truy cập Website của VCV Việt Nam và nhấp vào Tôi đồng ý và hoặc bất kỳ hình thức nào khác miễn rằng sự đồng ý đó được thể hiện ở một định dạng có thể được in, sao chép bằng văn bản thì có nghĩa rằng Bạn đã đồng ý cho phép VCV Việt Nam xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn như mô tả trong Chính Sách này.

1.3. Nếu bạn không đồng ý / không cho phép VCV Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong chính sách này, vui lòng không sử dụng các Sản phẩm, Dịch vụ hoặc website của VCV Việt Nam.

1.4. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào và tùy thuộc vào mục đích, phạm vi, nội dung của sự sửa đổi đó. Chúng tôi có thể thông báo đến Bạn, lấy sự đồng ý của Bạn bằng hình thức như Điều 1.3 hoặc không tùy vào quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại từng thời điểm.

 1. THỜI ĐIỂM VCV VIỆT NAM THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

2.1. Một số trường hợp phổ biến

 1. Khi Bạn đăng ký và hoặc sử dụng Các Sản phẩm, Dịch Vụ / Website của VCV Việt Nam / mở một tài khoản với Chúng tôi.
 2. Khi Bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của VCV Việt Nam, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác.
 3. Khi Bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa Bạn với VCV Việt Nam, hoặc khi Bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi.
 4. Khi Bạn tương tác với Chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền tảng ứng dụng truyền thông xã hội và email.
 5. Khi Bạn sử dụng các Sản phẩm, Dịch vụ của VCV Việt Nam, hoặc tương tác với Chúng tôi quan điện thoại hoặc Website hoặc Các Sản phẩm & Dịch Vụ của VCV Việt Nam. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà Chúng tôi có thể triển khai khi Bạn tương tác với các Dịch vụ hoặc Website của Chúng tôi.
 6. Khi Bạn thực hiện các giao dịch thông qua trang chủ hoặc Website của VCV Việt Nam.
 7. Khi Bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho VCV Việt Nam.
 8. Khi Bạn đăng ký tham gia sự kiện / các chương trình khuyến mãi.
 9. Khi Bạn gửi Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn cho VCV Việt Nam vì bất kỳ lý do gì.

2.2. Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà VCV Việt Nam thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà VCV Việt Nam sẽ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn.

 1. NHỮNG DỮ LIỆU VCV VIỆT NAM SẼ THU THẬP

3.1. VCV Việt Nam chỉ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản của Bạn (bao gồm một / nhiều loại dữ liệu sau):

 1. Họ tên;
 2. Địa chỉ email;
 3. Ngày tháng năm sinh;
 4. Thông tin của Giấy tờ tùy thân (CCCD / Hộ chiếu và ngày cấp, nơi cấp);
 5. Địa chỉ cư trú;
 6. Thông tin phương thức thanh toán (không bao gồm thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác);
 7. Số điện thoại;
 8. Giới tính;
 9. Ảnh chụp gương mặt của Bạn thông qua thiết bị;
 10. Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch Vụ của VCV Việt Nam;
 11. Bất kỳ thông tin nào khác về Bạn (i) khi Bạn đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ của VCV Việt Nam và (ii) khi Bạn sử dụng Các Dịch Vụ, cũng như (iii) thông tin về việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của VCV Việt Nam như thế nào;
 12. Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

3.2. Bạn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân của mình và đồng ý không cung cấp cho Chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm. Bạn đồng ý sẽ thông báo cho VCV Việt Nam về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. VCV Việt Nam bảo lưu quyền (tùy theo quyết định riêng của VCV Việt Nam) được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được Bạn cung cấp.

 1. THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

4.1. Như với hầu hết các Website khi Bạn gửi thông tin có thể gồm có: dữ liệu về Bạn, được một máy chủ ghi lại khi Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của VCV Việt Nam. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, địa chỉ tham chiếu của Website (nếu có), các trang mà Bạn đã truy cập đến trên Website của VCV Việt Nam và thời gian truy cập và đôi khi là “cookie” (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của Bạn) để giúp Website ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của Bạn. Nếu Bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của Bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp Chúng tôi hiểu được khách hàng đã truy cập sử dụng Dịch vụ và Website của Chúng tôi như thế nào.

 1. COOKIES

5.1. Đôi khi Chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc các tính năng khác để cho phép Chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp Chúng tôi cải thiện Website của mình và Các Dịch Vụ mà Chúng tôi cung cấp hoặc giúp Chúng tôi đưa ra các dịch vụ và tính năng mới. Cookie là các mã định danh Chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của Bạn, cho phép Chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của Bạn và cho Chúng tôi biết khi nào Các Dịch Vụ hoặc Website được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Website của Chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với Dữ Liệu Cá Nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung Bạn đã chọn đối với các trang mua sắm bạn đã xem, hoặc các dịch vụ mà bạn đã sử dụng. Thông tin này được sử dụng để ví dụ như theo dõi giỏ hàng. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của Bạn và để theo dõi việc sử dụng của các Dịch Vụ.

5.2. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của Bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu Bạn thực hiện thao tác này Bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Website hoặc Các Dịch Vụ của Chúng tôi.

 1. MỤC ĐÍCH VCV VIỆT NAM SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN 

6.1. VCV Việt Nam có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn vì một / nhiều mục đích sau:

 1. Để xem xét và hoặc xử lý đơn đăng ký / giao dịch của Bạn với Chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của Bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;
 2. Để quản lý, điều hành, cung cấp và hoặc quản lý việc Bạn sử dụng và hoặc truy cập Các Dịch Vụ, Website của Chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn), các sở thích của Bạn, cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của Bạn với Chúng tôi;
 3. Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của Bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho Bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
 4. Để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối, điều khoản sử dụng nào áp dụng;
 5. Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
 6. Để nhận dạng và hoặc xác minh;
 7. Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của Chúng tôi hoạt động suôn sẻ;
 8. Để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của Bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) Bạn hoặc thay mặt Bạn;
 9. Để liên hệ với Bạn hoặc liên lạc với Bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và hoặc tin nhắn fax, email và hoặc thư / cách khác nhằm mục đích quản trị và hoặc quản lý quan hệ của Bạn với Chúng tôi hoặc việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho Bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của Chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của Chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho Bạn, có thể gồm có tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân nhất định về Bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì / phong bì;
 10. Để thông báo cho Bạn khi một người dùng khác đã gửi cho Bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho Bạn trên Website;
 11. Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi, để cải thiện Các Dịch Vụ / Sản phẩm của Chúng tôi và hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của Bạn;
 12. Để cho phép quảng cáo và các đợt kiểm tra và khảo sát khác, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng chơi trò chơi điện tử, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của VCV Việt Nam;
 13.  Vì mục đích tiếp thị, trong trường hợp này, để gửi cho Bạn qua các phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các sản phẩm và hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà VCV Việt Nam có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của Bạn để gửi các bản tin từ Chúng tôi hoặc từ các công ty con, công ty liên kết của VCV Việt Nam;
 14. Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành nào và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 15. Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;
 16. Để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của Chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được Chúng tôi áp dụng;
 17. Để kiểm tra Các Sản phẩm / Dịch Vụ của Chúng tôi / hoạt động của VCV Việt Nam;
 18. Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ Điều Khoản Dịch Vụ của Chúng tôi, hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của Bạn với Chúng tôi;
 19. Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn;
 20. Để xử lý và hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến VCV Việt Nam như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty con hay công ty liên kết của VCV Việt Nam như một bên tham gia hoặc liên quan đến VCV Việt Nam và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty con hoặc công ty liên kết của VCV Việt Nam như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. “Giao dịch tài sản kinh doanh” là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc
 21. Hoặc bất kỳ mục đích nào mà Chúng tôi thông báo cho Bạn tại thời điểm xin sự cho phép của Bạn.

6.2. Vì Các Mục Đích mà Chúng tôi sẽ/có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của Bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của Bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

 1. CÁCH THỨC VCV VIỆT NAM BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

7.1. VCV Việt Nam luôn coi trọng việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, do đó, VCV Việt Nam chú trọng để thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trên các hệ thống của VCV Việt Nam. Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của VCV Việt Nam. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự bảo đảm an toàn tuyệt đối.

7.2. VCV Việt Nam sẽ duy trì Dữ Liệu Cá Nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc các quy định pháp luật hiện hành khác. Có nghĩa là, VCV Việt Nam sẽ hủy hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn khi VCV Việt Nam có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các Dữ Liệu Cá Nhân này và/hoặc bất kỳ trường hợp nào khác theo quy định của pháp luật. Nếu Bạn ngưng sử dụng Các Dịch Vụ của VCV Việt Nam, hoặc quyền của Bạn được sử dụng Website và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc được rút lại, Chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn tuân theo Chính Sách này và các nghĩa vụ của Chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc các quy định pháp luật hiện hành khác. Tùy theo luật áp dụng, Chúng tôi có thể tiêu hủy Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho Bạn.

 1. TRƯỜNG HỢP VCV VIỆT NAM TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

8.1. Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, Chúng tôi sẽ / có thể cần phải tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn cho đại lý và hoặc các công ty con và hoặc các công ty liên kết của VCV Việt Nam, và/hoặc các bên thứ ba khác, vì một hay nhiều Các Mục Đích nói trên. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn thay mặt Chúng tôi vì một hoặc nhiều Các Mục Đích nói trên. 

8.2. Trường hợp này có thể yêu cầu, ngoài các yêu cầu khác, tiết lộ lịch sử sử dụng dịch vụ của Bạn và/hoặc tiết lộ các hồ sơ cho thấy các địa chỉ IP nào đã xem các Website nào. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin thống kê về người dùng của Chúng tôi và việc họ sử dụng Các Dịch Vụ với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Trường hợp này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính cụ thể của Bạn hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về Bạn.

8.3. Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà không cần sự đồng ý của Bạn, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng.

8.4. Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép Dữ Liệu Cá Nhân được gửi đến hoặc có trên Website, các phần mềm, ứng dụng, công nghệ được áp dụng có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của Chúng tôi. Tuy nhiên Chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn theo quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở khi trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc phức tạp của các nội dung có độc không phải lỗi của Chúng tôi.

 1. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM (VCV VIỆT NAM KHÔNG THU THẬP)

Các Sản phẩm & Dịch Vụ của Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ cho đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên bằng việc người dùng đảm bảo rằng họ đã đủ 18 tuổi khi khai báo thông tin cá nhân và chứng từ được cung cấp để đối chiếu. VCV Việt Nam không cung cấp dịch vụ cho người chưa đủ 18 tuổi.

 1. THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

Chúng tôi và các bên thứ ba, có thể thỉnh thoảng cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho Bạn sử dụng trên hoặc thông qua Các Dịch Vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của Bạn, chẳng hạn như tên, ID người dùng của Bạn, địa chỉ IP của thiết bị của Bạn hoặc thông tin khác chẳng hạn như Dịch vụ mà Bạn đang sử dụng trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào, bất kỳ cookie, bộ SDK nào trước đây Bạn có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho Bạn bởi một ứng dụng phần mềm hoặc Website của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu Bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của VCV Việt Nam. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên Website của họ hoặc nơi khác.

 1. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC Website BÊN THỨ BA

11.1. VCV Việt Nam không đảm bảo tính bảo mật đối với dữ liệu cá nhân hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp trên các website, ứng dụng của bên thứ ba. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi lưu giữ / kiểm soát. Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của Chúng tôi và đã được yêu cầu bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân đó. Khi Bạn truy cập Dữ Liệu Cá Nhân, Chúng tôi đề nghị sử dụng một thiết bị bảo mật. Tất cả Dữ Liệu Cá Nhân Bạn cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của Chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.

11.2. Nhằm cung cấp cho Bạn giá trị gia tăng, Chúng tôi có thể chọn các Website bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Website hoặc Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, quảng cáo và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với Chúng tôi, Chúng tôi cũng không kiểm soát các Website được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với Chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của Chúng tôi hoặc các Website bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Website hoặc Dịch vụ của Chúng tôi) có thể không được nhận bởi Chúng tôi.

Do đó Chúng tôi không bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các Website được liên kết này. Những Website được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho Bạn và do đó Bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, Chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Website và Dịch vụ của Chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng Website đó và do đó Chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các Website được liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nếu một Website cụ thể không hoạt động).

 1. CÁCH BẠN CÓ THỂ RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý, YÊU CẦU TRUY CẬP, CUNG CẤP, XÓA / ĐIỀU CHỈNH DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN 

12.1. Rút Lại Sự Đồng Ý

Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Chúng tôi tại địa chỉ support@vngcloud.vn và Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu theo các quy định Chính Sách này và các nghĩa vụ của Chúng tôi được quy định bởi pháp luật. Việc rút lại sự đồng ý này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được Bạn đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý. Bạn cần hiểu rõ rằng, khi Bạn rút lại sự đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đồng nghĩa với việc bạn không được phép sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập Website của VCV Việt Nam và điều này có thể dẫn đến thiệt hại cho Bạn. VCV Việt Nam sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp này.

12.2. Yêu cầu truy cập đến hoặc sửa Dữ Liệu Cá Nhân

 1. Nếu Bạn đã đăng ký một tài khoản với Chúng tôi, cá nhân Bạn có thể truy cập và/hoặc sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản hoặc trên Website hoặc Dịch Vụ. Nếu Bạn chưa đăng ký tài khoản với Chúng tôi, cá nhân Bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ Bạn để xác định danh tính của Bạn cũng như bản chất yêu cầu của Bạn để có thể giải quyết yêu cầu của Bạn. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu của Bạn bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Chúng tôi tại địa chỉ email support@vngcloud.vn
 2. Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho Bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn. Nếu Chúng tôi có tính phí, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn ước tính lệ phí bằng văn bản hoặc email. Vui lòng lưu ý rằng Chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của Bạn trừ phi Bạn đã đồng ý đóng phí.
 3. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa Dữ Liệu Cá Nhân trong các trường hợp như thế.

12.3. Cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân

 1. Bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn cho Bạn hoặc thay mặt Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn cho tổ chức hoặc cá nhân khác bằng cách gửi email đính kèm Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân theo mẫu cho Bộ phận Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chúng tôi tại địa chỉ email support@vngcloud.vn.
 2. Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho Bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn. Nếu Chúng tôi có tính phí, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn ước tính lệ phí bằng văn bản hoặc email. Vui lòng lưu ý rằng Chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trừ phi Bạn đã đồng ý đóng phí.
 3. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân trong các trường hợp như thế.

12.4. Xóa Dữ Liệu Cá Nhân

 1. Bạn có thể yêu cầu Chúng tôi xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi đã thu thập được bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chúng tôi tại địa chỉ email support@vngcloud.vn trong các trường hợp sau đây:

(i) Bạn nhận thấy không còn cần thiết cho mục đích thu thập đã đồng ý và chấp nhận các thiệt hại có thể xảy ra khi yêu cầu xóa dữ liệu;

(ii) Chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi đã thu thập được dựa trên sự đồng ý của Bạn và Bạn mong muốn rút lại sự đồng ý của Bạn và không có bất cứ cơ sở nào khác để Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân này;

(iii) Bạn phản đối việc Chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn và Chúng tôi không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý;

(iv) Bạn tin tưởng rằng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi thu thập được được xử lý không đúng với mục đích đã đồng ý hoặc việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn là vi phạm pháp luật;

(v) Bạn thấy rằng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn phải xóa theo quy định của pháp luật.

 1. Vui lòng cung cấp càng chi tiết càng tốt các lý do của Bạn để hỗ trợ Chúng tôi trong việc xác định liệu Bạn có cơ sở hợp lý để yêu cầu xóa dữ liệu hay không. 
 2. Bạn cần lưu ý rằng, pháp luật Việt Nam quy định bắt buộc Nhà cung cấp dịch vụ như VCV Việt Nam buộc phải lưu trữ thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân của người sử dụng tối thiểu là hai năm kể từ thời điểm cuối cùng mà người sử dụng sử dụng dịch vụ; do đó, yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn sẽ chỉ có thể thực hiện sau khi kết thúc Thời Hạn Lưu Trữ nêu trên. Chúng tôi sẽ cố gắng xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bạn yêu cầu và kết thúc Thời Hạn Lưu Trữ nêu trên, hoặc thông báo cho Bạn nếu việc này cần thêm nhiều thời gian hơn.

12.5. Lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trong suốt quá trình Bạn sử dụng Dịch Vụ và tiếp tục việc lưu trữ này trong vòng ba năm kể từ thời điểm cuối cùng Bạn truy cập và hoặc sử dụng Dịch Vụ. Thời Hạn này có thể được gia hạn / kéo dài trong trường hợp thông tin này cần thiết để Chúng tôi cung cấp Dịch Vụ cho Bạn, hoặc theo yêu cầu hoặc được cho phép theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như các quy định của pháp luật về Thuế, Kế toán, Kiểm toán.

12.6. Phản đối chống lại các chương trình bán hàng dựa trên Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn

Tại bất kỳ thời điểm nào Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn để gửi cho Bạn các chương trình quảng cáo, các đề xuất đặc biệt và các tin nhắn bán hàng, bao gồm việc Chúng tôi xây dựng Hồ sơ khách hàng cho các mục đích này và Chúng tôi sẽ dừng việc xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn để phục vụ cho các mục đích này. Bạn vui lòng cung cấp cho Chúng tôi các thông tin chi tiết về lý do Bạn yêu cầu bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chúng tôi tại địa chỉ email support@vngcloud.vn để hỗ trợ Chúng tôi xác định liệu Bạn có cơ sở hợp pháp để phản đối hay không. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn nếu có các cơ sở hợp pháp để Chúng tôi thực hiện việc này

12.7. Hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân chỉ để lưu trữ

Bạn có quyền yêu cầu rằng Chúng tôi giới hạn việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi đã có chỉ cho mục đích lưu trữ bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chúng tôi tại địa chỉ email support@vngcloud.vn, khi:

 1. Bạn tin rằng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn là không chính xác, trong khoảng thời gian cần thiết để Chúng tôi xác minh liệu Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn có chính xác hay không.
 2. Chúng tôi muốn xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn nhưng Bạn muốn Chúng tôi chỉ Lưu trữ.
 3. Chúng tôi muốn xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn do nó không còn cần thiết cho mục đích của Chúng tôi nhưng Bạn yêu cầu lưu trữ để thiết lập, thực hiện hoặc chống lại các yêu cầu pháp lý; hoặc
 4. Bạn phản đối Chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trên cơ sở các lợi ích hợp pháp của Chúng tôi và Bạn muốn Chúng tôi chấm dứt việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân khi Chúng tôi xác định liệu có quan trọng trong việc xử lý và giữ lại các Dữ Liệu Cá Nhân này.
 1. NƠI LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Đối với Các Dịch Vụ được cung ứng cho thị trường Việt Nam, bởi VCV Việt Nam và hoặc các công ty con, công ty liên kết của VCV Việt Nam có trụ sở chính đặt tại Việt Nam thì Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn sẽ được lưu trữ tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

 1. THẮC MẮC HOẶC KHIẾU NẠI

Nếu Bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào về Chính Sách này, vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ email support@vngcloud.vn.

KẾT NỐI ĐA NỀN TẢNG CÙNG VCV VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN